Vattenanalysen har nu kommit och vårt vatten är tjänligt. Det betyder att vi inte längre behöver koka vattnet före förtäring.
Provrapport 20190121

Provrapport 20190121 2

Hälsningar från styrelsen