Årsmötet 2014 har genomförts 27 april i Vätö IK:s klubblokal i Nysättra.

Handlingar som rör årsmötet återfinns här (klicka)

Kallelse_och_dagordning_for_stamman_2014

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse_2013
Bilaga 2a Resultaträkning 2013
Bilaga 2b Balansrapport 2013
Bilaga 3 Revisionsberättelse
Bilaga 4 Åtgärder_2014
Bilaga 5 Budget och avgifter för 2014
Bilaga 6 Debiteringslängd år 2014

Protokoll 2014