Inom Utveda har vi Grannsamverkan. Detta är ett projekt vi har tillsammans med polisen och försäkringsbranschen, vilket startades i vårt land för cirka 30 år sedan. Det går ut på att vi tillsammans håller uppsikt över vårt område så att inga obehöriga besöker oss. Tyvärr är det dock så att personer med ont uppsåt emellanåt besöker Vätö och då kan det hända att de även besöker vårt område. Genom att vi gemensamt ”håller ögonen öppna” och är lite nyfikna så kan vi förhoppningsvis stävja brottslighet. Inom styrelsen är vår sekreterare huvudkontaktperson och har tillgång till direkt nummer hos polisen. Kom dock ihåg att om du ser något misstänkt så notera till exempel registreringsnummer på misstänkt fordon, färg, märke, hur många personer du kan se etc. och meddela detta via Facebookgruppen. Ser du ett akut misstänkt läge så ring 112. Bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Konfrontera dig dock aldrig med misstänkta personer eftersom man aldrig vet vad man kan möta. Håll dig på avstånd, visa att du sett dem.