Inom Utveda har vi Grannsamverkan. Detta är ett projekt vi har tillsammans med polisen och försäkringsbranschen, vilket startades i vårt land för cirka 30 år sedan. Det går ut på att vi tillsammans håller uppsikt över vårt område, ”håller ögonen öppna” och är lite nyfikna, så att det blir mindre attraktivt att begå brott här.

Om du ser något misstänkt så notera till exempel registreringsnummer på misstänkt fordon, färg, märke, hur många personer du kan se etc. I områdets Facebookgrupp kan man i bästa fall få lugnande besked om det man noterat visar sig vara anlitade hantverkare eller vänner på besök och så vidare. I andra fall är det ett bra sätt så att vi tillsammans kan hjälpas åt att vara uppmärksamma.

Ser du ett akut misstänkt läge så ring 112. Hellre ringa en gång för mycket än en gång för lite. Konfrontera aldrig misstänkta personer vid pågående brott!

Om ett brott inträffat är det viktigt att vi låter polisen sköta utredningsarbetet så att vi inte oavsiktligt försvårar deras arbete.

Löpande information från polisen gällande vårt eget och närliggande områden finns under ”Gransamverkan information”.