Här samlar vi löpande information från t ex polisen som rör vårt eget och angränsande områden.

19 maj 2021: Polisen varnar för båtstölder och båtmotorstölder. Det har tillgripits båtar och motorer denna vecka på Rådmansö och på Vätö (Håknäs).

Februari 2021

Norrtälje lokalpolisområde har för ca 1-1.5 vecka sedan haft en stöldräd av växelhus, båtmotorer främst i Lågarö, Rådmansö och i Rörvik, Väddö. Förberedelse har också skett i Gräddö. Stöld räderna går mycket fort. Rekognosering, förberedelser sker, varefter stölder genomförs. Sedan angrips ett annat område oftast i annat lokalpolisområde. Det är mycket viktigt att polisen omgående får vetskap av alla iakttagelser, fordon och personer samt förberedelser. Titta till era motorer, kontrollera täckning samt om muttrarna vid motorerna sitter på plats. Vid iakttagelser/förberedelser av gärningspersonerna flytta motorerna till annan plats. Om detta inte går, försvåra genom att placera motorn på bästa stället på tomten med mer uppsikt/insyn/larm. Använd tex snö/sten/jord/sand för att försvåra/göra det mer besvärligt. Lägg en ring med materialet runt motorerna. Förbered redan nu annan förvaringsplats av motorn, än vid fritidshuset, till nästkommande säsong.

Mvh Annika Eriksson, områdespolis, Norrtälje lokalpolisområde.