Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Kategori: Alla inlägg (sida 1 av 47)

Planerad underhåll pumphuset 20/9

Vi kommer att utföra planerad underhåll i pumphuset tisdagen 20/9. Detta innebär att vattnet kommer att vara avstängt under dagen.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Arbete i pumphuset klart

(12:00) Arbetet i pumphuset är nu klart och det blir inga fler avstängningar av vatten idag tisdag 6/9.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Planerat underhåll pumphuset 6/9

Vi kommer att utföra planerat underhåll i pumphuset tisdagen 6/9. Detta innebär att vattnet kan stängas av till och från under dagen.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Resultat vattenprover

Resultat för de senaste vattenproverna finns nu att hämta på Vattenprover. Båda proven säger tjänligt, inga anmärkningar.

Vänligen, Styrelsen

Städdag 1/10 och renovering av förrådet vid pumphuset

Lördagen 1/10 planerar vi att ha en städdag. Mera information om vad som behöver göras kommer något senare.

Vi kommer att behöva renovera förrådet vid pumphuset. Styrelsen undrar om det finns någon som kan inspektera omfattningen av skadorna (läcka från taket och regnvatten som tränger in via tröskeln) och komma med ett förslag hur reparationen kan bäst göras. Kontakta då styrelsen antingen via mejl (utveda@gmail.com) eller per telefon (070-771 27 18) så ordnar vi tillgång till förrådet.

Vänligen, Styrelsen

Svar på vattenprover

Nu har vi fått svar på vattenproverna, både den kemiska och mikrobiologiska. Båda ger samma resultat: tjänlig med anmärkning.

Provrapport-juli-2022-Mikrobiologisk.pdf
Provrapport-juli-2022-Kemisk.pdf

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

« Äldre inlägg