Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Kategori: Alla inlägg (sida 1 av 48)

Spolning av vattenledningar klart

Nu är spolningen av vattenledningar klart. Tänk på att spola ur ledningen gärna på en kran utomhus innan ni tar in vatten i era varmvattenberedare, diskmaskiner och dylikt.

Med vänlig hälsning,

styrelsen

Spolning av alla vattenledningar från 23/1

Nu är det dags för spolning av våra vattenledningar då det förekommer avlagringar i hela nätet. En del av underhållet innebär att vi måste spola hela ledningsnätet med jämna mellanrum.

Måndagen den 23:e januari kl: 08:00 till 16:00 börjar spolningen och fortgår mellan samma tider, så många dagar det krävs vilket entreprenören inte vet i förväg. Detta innebär att alla som inte vill riskera vattenläckage inomhus måste stänga av sina ventiler ute vid vägen då det spolas med högre tryck än vad kranar och ventiler inomhus tål. Styrelsen ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer inomhus eller på er privata ledning.

Viktigt för all fastboende: Stäng inkommande ventil varje dag på morgonen före kl 08:00 om ni inte kan passa och se när de kommer och spolar på just er gata.

Viktigt för alla helg- och sommarboende: Stäng alltid ventilen ute vid vägen när ni åker härifrån. När spolningen är utförd, tänk då på att spola ur ledningen en stund tills vattnet blir rent igen, då det kommer att vara missfärgat och partiklar i, vilket kan sätta igen varmvattenberedare och liknande utrustning med små rör och ventiler, samt rengör alla silar ni har på exempelvis vattenkranar efteråt, väggmonterade blandare har oftast sina silar vid anslutningen mot väggen där vattnet kommer in.

Vid frågor och funderingar ring till: 0739856270

Vänliga hälsningar,

Carina Carlsson, Vattenansvarig Utveda samfällighetsförening

Nyhetsbrev

Under fliken informationsskrift finns nyhetsbrev för december. Styrelsen önskar alla föreningens medlemmar en fröjdefull juletid.

Planerat underhåll pumphuset

Torsdagen den 8 december samt fredagen den 9 december utförs det planerat underhåll i pumphuset. Vattenavstängningar kan förekomma under dessa dagar till och från.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Sommarvatten stängs av 21/11

Styrelsen informerar att sommarvattnet kommer att stängas av måndagen 21/11. Fastigheter utan vintervatten hänvisas till föreningens gemensamma tappställen.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Viktig information angående rishögen

Styrelsen har undersökt rishögen vid Utveda Hamnvägen inför flisning och tyvärr funnit avfall som absolut inte får läggas på högen. Vi har bland annat funnit jordiga och leriga rötter och grenar, samt gamla plank. För någon dag sedan har en medlem sett en lastbil från Väddö komma och dumpa något på högen. Är det någon som känner till detta kontakta styrelsen.

Vi vill påminna alla medlemmar att rishögen är avsedd enbart för samfällighetens medlemmar. Det får endast kastas rent ris i högarna då Skogssällskapet flisat högarna en gång om året. Detta ger en intäkt till föreningen på mellan 30 000 och 200 000 kronor beroende på kvalitén på riset och hur mycket rensning Skogssällskapet behöver göra inför flisningen. Om Skogssällskapet inte kan flisa högarna kommer vi behöva beställa bortforsling av högen och då förvandlas vår intäkt till en kostnad i stället.

« Äldre inlägg