Andelstal
Varje fastighet har fastställda andelstal för de olika sektioner som finns i de gemensamma anläggningarna. Andelstalen beror på om fastigheten har vinter eller sommarvatten och eget eller gemensamt BDT-avlopp. Avgifterna till föreningen baseras på andelstalen och framgår av debiteringslängden.

Följande andelstal gäller
Sektion 1  Mark o sjö                            andelstal   1           192   fastigheter
Sektion 2  med sommarvatten                     ”        3            48         ”
Sektion 2  med vintervatten                         ”         4           146       ”
Sektion 3 Avlopp                                                 ”         1            48         ”
Sektion 4 Väg                                                        ”         1           194       ”

Medlemskapet i samfällighetsföreningen följer med ägarskapet till en  fastighet antingen man är ensam ägare eller delägare. Vid överlåtelse av fastigheten, upphör medlemskapet automatiskt för säljaren av fastigheten och köparen blir automatiskt medlem i föreningen. Samfälligheten delar inte fakturan mellan delägare eller vid försäljning – det får fastighetsägarna reglera själva.

Skatteregler för samfällighetsföreningen,
Skatteverket,  Regler för samfälligheter

På Skatteverkets hemsida finns mycket uppgifter som rör fastigheter. Här hittar du bland annat information om husarbeten/ROT, fastighetstaxering och det du behöver veta när du har sålt din bostad. Du hittar också information om fastighetsavgift och fastighetsskatt.

Skatteverket, Fastighet och bostad