Handlingar till Årsmötet söndagen den 29/5 kl 10:00 vid rastplatsen Utveda träsk (korsningen Utvedavägen och Utveda Hamnväg).

Dagordning årsmöte 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021

Ekonomirapporter 2021

Resultatbudget 2022

Årsmötesprotokollet 2022