Föreningens har ca 8 km väg att sköta. Under vintern hålls vägarna öppna dvs, plogas och sandas.

För att snöröjaren ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att ni kommer ihåg att plocka in alla krukor eller andra dekorationer så att de inte blir skadade av snöfordonet eller klämda under snövallarna.

För allas säkerhet och trivsel är hastigheten begränsad till 30 km/tim.

Påpekas bör att det åligger fastighetsägaren att rensa diken som gränsar till den egna fastigheten från sly och hålla vägtrummor i gott skick.