Föreningen har en släpvagn försedd med gallersidor att låna. Föreningen tar ut en avgift på 50 kronor per dygn vilket betalas kontant eller med Swish vid lånetillfället.
Släpvagnen har gallersidor som går att ta bort. Vagnen är också vintertid utrustad med dubbade däck.

För att låna släpvagnen kontakta:

I första hand:
Lasse Carlsson, 0704-38 39 05

Reservnycklar finns hos:
Bertil Lindsjö,          070-669 80 44
Åke Lundin,               073- 679 35 31

Styrelsen önskar tacka Thore och Birgit Håkansson som i decennier har haft hand om föreningens släpvagn. De har troget besiktigat den varje år och administrerat utlåningen till medlemmar. Tack!