Föreningen har en släpvagn försedd med gallersidor att låna. Föreningen tar ut en avgift på 50 kronor per dygn vilket betalas kontant vid lånetillfället.
Släpvagnen har gallersidor som går att ta bort. Vagnen är också vintertid utrustad med dubbade däck.

För att låna släpvagnen kontakta:

I första hand:
Thore Håkansson, 070-364 79 12 eller 0176-23 42 73

Reservnycklar finns hos:
Bertil Lindsjö,          070-669 80 44
Åke Lundin,               073- 679 35 31