Handlingar till årsmötet 31 maj 2020 på Samfällighetens fotbollsplan kl 12:00

Dagordning 2019 årsmöte

Verksamhetsberättelse 2019

Revisionsberättelse 2019

Ekonomirapporter 2019

Resultatbudget 2020

Fastställande av Stadgeändring