Handlingar till Årsmötet för Utveda Båtsällskap lördagen den 27/5 2023 kl 13:00, vid vindskyddet nere i hamnen.

Dagordning årsmöte verksamhetsåret 2022

Verksamhetsberattelse 2022

Revisionsberättelse 2022

Ekonomirapporter 2022

Resultatbudget 2023

Årsmötesprotokollet 2023