Styrelsen 2019

Styrelsen är vald av stämman och består av följande personer,
alla styrelsemedlemmar nås på mailadressen utveda@gmail.com
alt mobil 070-77 12 718

Ordförande:
Monica Hallin Gustafsson

Ledamot, Sekreterare:
Margareta Svanström

Ledamot, Kassör
Magnus Wallström

Ledamot, Mark och Sjö:
Marie Elgérus-Rosendahl

Ledamot, Vatten
Tomas Rosenqvist

Ledamot, Väg och Avlopp:
Johan Kraft

Ledamot, Hemsida:
Moa Buchborn

Ledamot
Christina Asp

Suppleanter:

Suppleant, väg och avlopp
Jörgen Nordlander

Suppleant, vatten
Christer Söderberg