Styrelsen 2023

Styrelsen är vald av stämman och består av följande personer:

Ordförande:
Benny Hejdenberg

Ledamot, Sekreterare:
Kirsi Tejbrant

Ledamot:
Christina Asp

Ledamot, Mark och Sjö:
Kenneth Frisk

Ledamot, Vatten:
Carina Carlsson 

Ledamot, Väg och Avlopp:
Johan Kraft

Suppleanter:

Jörgen Nordlander

Tina Nilsson

 

Styrelsen nås via mejl utveda@gmail.com , mobil 070-77 12 718 eller post Utveda Samfällighet, Föreningspost, 760 21 Vätö