Styrelsen 2021

Styrelsen är vald av stämman och består av följande personer:

Ordförande:
Monica Hallin Gustafsson

Ledamot, Sekreterare:
Jennica Wämundson

Ledamot, Kassör
Magnus Wallström

Ledamot, Mark och Sjö:
Marie Elgérus-Rosendahl

Ledamot, Vatten
Carina Carlsson 

Ledamot, Väg och Avlopp:
Johan Kraft

Ledamot
Christina Asp (f d Mårtensson)

Suppleanter:

Suppleant, väg och avlopp
Jörgen Nordlander

Suppleant, vatten
Christer Söderberg

Styrelsen nås via mejl utveda@gmail.com , mobil 070-77 12 718 eller post Utveda Samfällighet, Föreningspost, 760 21 Vätö