Handlingar till årsmötet 22 april 2018 i Nysättra klubblokal kl 12:00

Dagordning 2017 årsmöte

Verksamhetsberättelse 2017

Revisionsberättelse 2017

Ekonomi Rapporter 2017

Resultatbudget 2018

Årsmötesprotokoll 2018