Vi har en även en Facebook-grupp som heter ”Utveda Båtsällskap”. Gå med i den och tryck Gilla, så kan du följa med vad som händer i Båtsällskapet.

Gruppen är sluten och har startats av medlemmar i Utveda Båtsällskap.

Syftet med gruppen Utveda Båtsällskap är att vi i denna grupp enkelt ska kunna kommunicera med varandra kring frågor specifikt rörande just båt- och bryggfrågor, sjöliv samt aktiviteter och förhållanden inom båtklubben.

Dessa frågor är självklart inte av intresse för alla medlemmar i gruppen ”Utveda – Vätö”, varför det är praktiskt med en egen grupp för båtägare/medlemmar i Utveda Båtsällkap.

Varmt välkommen i gruppen!

facebook-icon