Här underlagen till årsmötet som är 28 april kl 10 i Vätö IKs klubblokal i Nysättra

Kallelse_och_dagordning_for_stamman_2013

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2012
Bilaga 2a Resultaträkning 2012

Bilaga 2b Balansrapport dec 2012
Bilaga 3 Revisionsberättelse

Bilaga 4 Vägåtgärder_2013
Bilaga 5 Budget och avgifter för 2013
Bilaga 6 Debiteringslängd år 2013
Valberedning 2013 Vätö

Protokoll 2013