Här finns nuvarande och tidigare Årsmötesdokumentation.

Årsmötet brukar normalt genomföras den sista söndagen i April, kl 12:00 i Nysättra klubblokal.

OBS! Under nuvarande Pandemitider är detta ändrat till en utomhusaktivitet.
Gå in under aktuell Årsmötesflik för att se detaljerna.

Protokoll från senaste Årsmötet (2020)