Ordningsföreskrifter och Förtöjningsregler

Här kan du ladda ner ditt Eget Båtkort

För att du ska få så bra hjälp som möjligt av polisen vid sjöräddningslarm eller om din båt blir stulen så är det viktigt att du har korrekta uppgifter om din båt tillhands. Fyll i dina samlade uppgifter och förvara sen kortet tillgängligt men inte i båten. Fotografera gärna din båt.

Broschyr egenkontroll av fritidsbåt 2019

Båtunionen egen säkerhetskontroll

Det är i samband med sjösättningen och den första turen för året som många tillbud och olyckor sker p.g.a enkla fel som lätt hade upptäckts om båten kontrollerats.