Vi har fem utrymningsvägar från Utveda.
1. Den vanliga in- och utfartsvägen vid kyrkan.
2. Förlängning av Utvedavägen, förbi fotbollsplanen. Vägen övergår i en smal skogsväg som leder ut till Vätövägen. Vägen går att köra med bil.
3. Andra vägen till höger utmed Utvedavägen från Utvedakorset leder till Bergsvik, går att köra med bil.
4. Strax innan vändplanen/parkeringen vid sundet går en traktorväg till vänster till Sunddalen. Den är inte framkomlig med bil men man kan gå där. Strax innan traktorvägen finns en stig som också leder ner till Sunddalen.
5. Med båt till fastlandet.

Åk/cykla/gå gärna runt i vårt område och bekanta er med dessa utrymningsvägar.

I händelse av brand
* Rädda alla som befinner sig i livsfara.
* Varna alla som hotas av branden.
* Larma. Ring 112.
* Släck om möjligt.
* Utrym. Lämna området.

Ovanstående är en rekommendation. Det akuta läget avgör alltid i vilken ordning man ska agera.