Handlingar till Årsmötet för Utveda Båtsällskap lördagen den 4/5 2024 kl. 09:30, i Nysättra klubblokal.

Dagordning årsmöte verksamhetsåret 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Revisionsberättelse 2023

Resultaträkning 2023

Balansräkning 2023

Resultatbudget 2024