Vi har uppdaterat budgetförslaget under årsmöteshandlingarna efter påpekandet att ett lån ej kan tas upp som intäkt. Denna presenteras nu som finansiering. Inga siffror är ändrade.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen