Handlingar till årsmötet 23 april 2017 i Nysättra klubblokal kl 10:00

Dagordning 2016 Årsmöte
Verksamhetsberättelse 2016 UBS
UBS_Revisionsberättelse_2016
Ekonomirapporter_2016 UBS
Resultatbudget_2017 UBS
Årsmötesprotokoll 2017