Handlingar till årsmötet 23 april 2016 i Nysättra klubblokal kl 10.00

Kallelse_och_dagordning_for_stamman_2016

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse

Bilaga 2A Resultatrapport

Bilaga 2B Balansräkning

Bilaga 3 Revisorernas rapport

Bilaga 4 Åtgärder_2016

Bilaga 5 Budget och avgifter för 2016

Bilaga 6 Debiteringslängd år 2016

Protokoll 2016

Naturvårdsavtal