Vätö;  N 59,49   E 18,57   Stockholms norra skärgård

Vätö skrevs från början ”Vaetu” (1337), i böjningsform av Vaeta och Vaeto (1344). År 1409 omtalas Waeta Kirkia. Från 1540-talet är Vätö gängse form för ö- och sockennamnet. Namnet har antagits vara bildat till ett ord, vät som ännu lever i gotländska dialekter i betydelsen ”sank mark, lågt vatten som torkar ut, träsk”.

”Ön med våtmarken” skulle alltså vara betydelsen. Det kan ju stämma, på ön finns sju insjöar, alla benämnda träsk. (Hämtat ur Vätö hembygdsförenings skrift  Ortnamn i Vätö socken).

Utveda tillhör Vätö socken i Norrtälje kommun. På ön Vätö bor det (2017) 645 mantalsskriva personer. På ön finns jordbruk, hantverkare, företag av olika slag och permanentbostäder. Antal fritidshus är cirka 1 800 stycken.

Vätö har sannolikt varit befolkat i 3 000 år. De tidigaste arkeologiska fynden kan hänföras till 1 000 år f Kr. Det rörde sig om fyra stenyxor, som man fann i Harg. På Roslagsmuséet i Norrtälje finns en så kallad stockbåt, funnen på ön, troligen äldre än vikingatiden.

Sedan dess har det flutit mycket vatten i Vätösund och passerat många fartyg, eftersom sjöfart och fiske naturligt nog har spelat en betydande roll i Vätös historia