Årsmötet 2015 har genomförts 26 april i Vätö IK:s klubblokal i Nysättra.

Handlingar som rör årsmötet återfinns här (klicka)

Kallelse och dagordning för stämman 2015

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse_2014

Bilaga 2a Resultaträkning 2014 slutlig

Bilaga 2 b Balansrapport 2014 slutlig

Bilaga 3 Revisionsberättelse

Bilaga 4 Åtgärder_2015

Bilaga 5 Budget och avgifter för 2015 slutlig (1)

Bilaga 6 Debiteringslängd

Valberedningens förslag

Protokoll 2015