Blankett trädfällning Utveda

Erbjudande om fällning av träd i Utveda!

Del 1 – Inför fällning på privat tomtmark
Skogssällskapet fäller träd på din tomt i Utveda för 350 kr/träd.
Erbjudandet gäller endast under tiden då gallringen pågår i vår skog under hösten/vinter 2017.
Träd fälls INTE på din tomt av Skogssällskapet om det bedöms finnas risk för skada på fastighet eller andra känsliga områden i samband med fällningen. Administrering och betalning går via föreningen. Se del 2.
Läs instruktionerna om hur träden ska markeras.

Fyll i blankettens två delar och lämna i brevlådan: Rosendahl , Utvedavägen 98

Obs! Del 1 lämnas senast 21/7  

Kontaktuppgifter:
För och Efternamn
Fastighetsbeteckning
Telefonnummer
Email
Har läst instruktionerna ang. märkning av träd?
Har du märkt dina träd med pappersband?
Har du läst säkerhetsinstruktionen du fått i brevlådan?
Antal träd du önskar få fällt (st)
BLÅ pappersband = Träd och sly man önskar ska fällas
RÖTT pappersband = Träd sly man inte vill ska fällas och som står nära träd som ska fällas. (Förtydliga för skogshuggaren)

Klipp här!————————————————————————————————————————-

Erbjudande om fällning av träd!

Del 2 – Skogssällskapet har fällt träd på min tomt
Denna del fylls i och lämnas i brevlådan Rosendahl, Utvedavägen 98  då du fått träd fällda av Skogssällskapet samt betalat till föreningen senast den sista i månaden efter du fått träden fällda.
Betala 350 kr per träd till föreningens bangirokonto på Nordea: 80056-5 och skriv fastighetsbeteckningen i meddelanderutan.

Kontaktuppgifter:
För och Efternamn
Fastighetsbeteckning
Telefonnummer
Email
Antal fällda träd (st)
Har betalat till föreningen?