Här publicerar vi sådant som är aktuellt inom Mark och Sjö just nu.

Våren 2021 har kommit till Utveda och med den en del ”vårpyssel”

Som tidigare meddelats måste våra bryggor i Vätö sund renoveras och bytas ut. Detta arbete påbörjades i höstas och är nu avslutat, förutom en badstege som ska monteras så fort den levererats. 

Den tidigare bryggan på Norra badplatsen kunde renoveras och flyttas till den Södra badplatsen varpå den Norra fick en helt ny, större brygga med flera badstegar för att passa både stora och små.

I samband med detta kommer både den Södra och Norra badplatsen renoveras under våren i syfte att göra baden lite mer familjevänliga. Gräsytorna kommer jämnas till, sand fyllas på vid strandlinjerna och gångbron renoveras.

På den Södra badplatsen hoppas vi få tillstånd av kommunen att på en säker plats placera en mindre gungställning för de små.

Vid den Norra badplatsen finns en dansbana med stort renoveringsbehov. Då den inte används kommer den att tas bort och marken jämnas till för att skapa bättre plats, även för fler bord och sittplatser.

Under våren kommer även skogsstigen i området att successivt grusas upp.

Med förhoppningar om en varm badsommar i vårt fina Utveda.

Styrelsen