Här publicerar vi sådant som är aktuellt inom Mark och Sjö just nu.

Rishögar för flisning 2022-04-02

Information från Skogssällskapet

Skogssällskapet är mycket nöjd över den fina kvaliteten vi har på vårt ris och  kommer därför fortsätta att köpa ris under 2022 av föreningen. Vi kan alltså fortsätta att lägga rent ris från nyfällda träd mellan raksträckan längst ner på Utveda Hamnväg och vändplanen.
Skogssällskapet vill dock åter informera om att det endast får vara rent ris och stammar från nyfällda träd. 
Inget rens ifrån trädgårdar eller smutsiga grenar från skogen.
Vid senaste flisningen fann man t ex en krok bland riset som Skogssällskapet drog av 1500 kr för. (se bild)

Metalldel bland riset som låg på högarna 2021

Våren 2021 har kommit till Utveda och med den en del ”vårpyssel” (publicerat våren 2021)

Som tidigare meddelats måste våra bryggor i Vätö sund renoveras och bytas ut. Detta arbete påbörjades i höstas och är nu avslutat, förutom en badstege som ska monteras så fort den levererats. 

Den tidigare bryggan på Norra badplatsen kunde renoveras och flyttas till den Södra badplatsen varpå den Norra fick en helt ny, större brygga med flera badstegar för att passa både stora och små.

I samband med detta kommer både den Södra och Norra badplatsen renoveras under våren i syfte att göra baden lite mer familjevänliga. Gräsytorna kommer jämnas till, sand fyllas på vid strandlinjerna och gångbron renoveras.

På den Södra badplatsen hoppas vi få tillstånd av kommunen att på en säker plats placera en mindre gungställning för de små.

Vid den Norra badplatsen finns en dansbana med stort renoveringsbehov. Då den inte används kommer den att tas bort och marken jämnas till för att skapa bättre plats, även för fler bord och sittplatser.

Under våren kommer även skogsstigen i området att successivt grusas upp.

Med förhoppningar om en varm badsommar i vårt fina Utveda.

Styrelsen