I dagarna har ni medlemmar fått underlaget till årsmötet 2012. Mötet kommer vara söndagen den 29 april kl 10.00 i Vätö IK klubblokal i Nysättra.

Kallelse_och_dagordning_for_stämman_2012

Protokoll 2012

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse

Bilaga 2a Resultaträkning för år 2011

Bilaga 2b Balansrapport 2011-12-31

Bilaga 3 Revisionsberättelse

Bilaga_4_Atgarder_2012

Bilaga 5 Budget och avgifter för 2012

Bilaga 6 Debiteringslängd år 2012

Har du inte möjlighet att delta – använd gärna möjligheten att lämna fullmakt till någon.