Utveda är en gammal by som funnits sedan medeltiden men som under merparten av 1900-talet var en skogs- och jordbruksfastighet. Under 1970 talet exploaterades Utveda för fritidsbebyggelse.

Utveda samfällighetsförening sköter underhållet av Utvedas gemensamma anläggningar sedan 1982. Det innebär att de boende genom sin förening sköter vägar, skogar, sjöområden, vattenanläggningar mm.

Arbetsdagar för fastighetsägarna ordnas vår och höst.

Inom vårt område finns Utveda Båtsällskap som är en fristående förening inom Utveda. Båtsällskapet arrenderar hamnområdet vid Vätösund av samfällighetsföreningen.

För mer information om Vätö och Utveda klicka här