Handlingar till årsmötet 28 april 2019 i Nysättra klubblokal kl 10:00

Kallelse och Dagordning

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Balansrapport

Resultatrapport

Årsbokslut 2018 samt budget 2019

Kallelse till ARBETSDAG

Uppgifter om registrerade personuppgifter gällande GDPR med kommentarer

Årsmötesprotokoll-2019