Årsmötet 2010 har genomförts 25 April i Nysättralokalen.
Handlingar som rör mötet återfinns här (klicka).

Kallelse och dagordning
Bilaga 1 Årsberättelse
Bilaga 2a Resultaträkning
Bilaga 2b Balansräkning
Bilaga 4 Åtgärder
Bilaga 5 Budget o avgifter
Bilaga 6 Debiteringslängd
Bilaga om skogsgallring
Bilaga om bastu

Mötesprotokoll 2010