Handlingar till Årsmötet den 29 maj 2021 kl 11:00
på Samfällighetens fotbollsplan.

Dagordning 2020 årsmöte

Verksamhetsberättelse 2020

Revisionsberättelse 2020

Ekonomirapporter 2020

Resultatbudget 2021

Årsmötesprotokollet 2021