Handlingar till årsmötet 28 april 2019 i Nysättra klubblokal kl 12:00

Dagordning 2018 årsmöte

Verksamhetsberättelse 2018

Revisionsberättelse 2018

Ekonomi rapporter 2018

Resultatbudget 2019

Förslag på Stadgeändring

Årsmötesprotokoll 2019