Årsmöten ska ske på våren och hålls i någon av de samlingslokaler som finns på Vätö och i Nysättra. Till mötet kallas samtliga fastighetsägare på Utveda och som finns registrerade i lantmäteriets fastighetsregister.

Frågor som tas upp på mötet framgår av föreningens stadgar och i de handlingar som delges fastighetsägarna.