Samfällighetsföreningen ska sköta om alla de gemensamma anläggningar som finns inom Utveda, dvs. Mark och sjöområden med sina badplatser och gångvägar, vattenverk och vattennät, en avloppsanläggning samt områdets vägar.

En stor del av driften sköts av entreprenörer. Det gäller både vägunderhåll, driften av vattensystemet och större arbeten i skog och mark.

Föreningens adress:
Utveda samfällighetsförening
Föreningspost
760 21 VÄTÖ