Samfällighetsföreningen ska, genom Styrelsen, förvalta alla gemensamma anläggningar inom Utveda såsom grönområden, skogsmark och sjöområden, badplatser och gångvägar, vattenverk och vattenledningsnät, avloppsanläggning samt områdets vägar.

Större delen av drift och underhåll sköts av leverantörer, anlitade av föreningen. Det gäller exempelvis vägunderhåll, drift och underhåll  av vattenledningssystem, vassklippning och större arbeten i skog och mark.

Föreningens adress:
Utveda samfällighetsförening
Föreningspost
760 21 VÄTÖ