Dessa sker lördagar två gånger per år, dagen före föreningsstämman i april samt en lördag i oktober månad. Vid dessa städdagar träffas vi i 5 olika områden där vi tilldelas arbetsuppgifter för att sköta om vårt område. Inför varje städdag skickas kallelse ut med områdeskarta så att du kan se i vilket område du kan hjälpa till. Inom varje område finns en ansvarig person som delar ut arbetsuppgifterna. Arbetet varar i 2 timmar. Arbetet går ut på att städa upp utmed vägar, stigar, badplatser etc, samt lägga i alternativt ta upp ena flytbryggan vid sundet. Efter arbetet samlas alla vid anslagstavlan, korsningen mellan Utvedavägen och Utveda Hamnväg för gemensam korvgrillning och samkväm. Ett uppskattat evenemang.