Det var ca 50 personer som deltog i vårens städdag och styrelsen önskar tacka er alla för er fina insats. Ni drog fram en massa ris från allmänningen och längs kraftledningen där Vattenfall har röjt sly. Området ser redan mycket trevligare ut.
Tyvärr hade vi inte tillräckligt många släp för att köra bort all sly från stickvägarna till rishögen i slutet av Utveda Hamnväg. Vi hoppas på att kunna ordna bortforsling av detta snarast möjligt.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen