utvedabat

Stadgar som fastställts vid Årsmötet 2017.

Stadgar för Utveda Båtsällskap

Vårt sällskap är även anslutna till Båtunionen, via Roslagens Båtförbund

Stadgar för Roslagens Båtförbund

Svenska Båtunionens stadgar