Alla dokument inför stämman finns nu tillgängliga under Årsmöte 2024. Bilaga 1 har redigerats 14/4 2024.

En signerat kopia av verksamhetsberättelsen kommer att finnas till påseende vid stämman.

Observera reglerna för fullmaktsförfarande, som gäller för ALLA fastigheter med fler än en ägare.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen