Handlingar till årsmötet 23 april 2017 i Nysättra klubblokal kl 11:00

Dagordning 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Vattenfrågan

Skogsstyrelsens yttrande Utveda marklov (3)

Motion brevlådor

Motion Trygghetsvärd

Motion styrelsearvoden

Motion digitalisering av utskick

Motion belysning

Budget 2017

Debiteringslängd år 2017

Protokoll 2017