Handlingar till årsmötet 22 april 2018 i Nysättra klubblokal kl 10:00

Kallelse och Dagordning

Verksamhetsberättelse 2017

Revisionsberättelse 2017

Balansrapport

Resultatrapport 2017

Årsbokslut 2017 samt budget 2018

Förslag till ändring av föreningens stadgar

Motion till stämman 2018 stf ordf.

Motion om revisorsersättning

Inbetalningskort årsavgift

Protokoll 2018