Utveda Samfällighetsförening

Föreningens officiella hemsida

Författare: Benny Hejdenberg (sida 1 av 8)

Uppdatering Vatten

Arbetet fortlöper och vår teknikleverantör är nu involverad i felsökningen.

Vi fokuserar på att, i första hand, få igång vattensystemet för att försörja Tappstället vid pumphuset.

En första prognos är att det kan dröja 8-10 timmar innan vi har tillgång till vatten, då främst via Tappkranen vid Pumphuset.

Informationen uppdateras löpande.

Styrelsen

Inget vatten

Under natten till söndagen 26/9 har vattenleveransen upphört. Felsökning pågår.

Styrelsen

Vattenavstängning söndag 4 juli 2021

På grund av hög vattenförbrukning stängs vattnet av ikväll kl. 21.00 och sätts på tidigast imorgon måndag kl. 07.00 under förutsättning att tankarna fyllts på i tillräcklig hög grad tills dess.

Styrelsen

God fortsättning på det nya året

Efter att vi lämnat ett minst sagt annorlunda år bakom oss skriver vi nu år 2021. Pandemin har naturligtvis påverkat oss alla och för oss i Utveda samfällighet innebar det bl. a. att vi fick ställa om föreningens årsmöte och genomföra det utomhus i slutet på maj månad samt ställa in Utvedadagen som var planerad att genomföras i juni.

Vi lärde oss att hålla avstånd vid bryggor och badplatser. Fler förlängde sin sommarvistelse i Utveda och andra flyttade ut i självvald karantän.

Trots mer liv och rörelse i området drabbades några tyvärr av inbrott under senhösten och Styrelsen vill därför uppmana alla att hjälpas åt genom att vara uppmärksamma, om möjligt ställa frågor till okända eller ”vilsna” besökare samt vid behov tipsa polisen alt. polisanmäla.

I samband med att fler vistas i sina stugor året om har önskemålen om att installera vintervatten ökat betydligt. Mot bakgrund av detta är vattentillgången en fortsatt viktigt fråga som Styrelsen arbetar vidare med.

Vi drabbades av ett större läckage under oktober månad bl. a. beroende på en trasig fastighetsventil. Se gärna över era ventiler, en del har hängt med sedan området byggdes på 70-talet och har därmed mer än 40 år ”på nacken” och kan därför behöva bytas.

Avslutningsvis vill vi tacka samfällighetens medlemmar för det gångna året med förhoppningen om att 2021 blir ett fantastiskt, gärna pandemifritt år i vårt vackra Utveda.

Styrelsen

Problem med vattnet

Tyvärr har det gått åt mycket vatten senaste dygnet varför vi tvingats stänga av utgående vatten under några timmar nu på morgonen.

Vi arbetar med att identifiera problemet.

Då vi i nuläget inte kan garantera vattentillgången, ta med er eller hämta vatten om ni planerar att vara i Utveda. Tänk på att våra tappställen också berörs av avstängningen!

Styrelsen

Rishögar vid hamnen

Ett återkommande ämne är rishögarna ner vid hamnen och tyvärr har vi fått information om att någon lagt rotvältor i riset vilket inte är tillåtet.

Flisningen stoppades lyckligtvis i tid så maskinen blev inte skadad. Vi vill ju gärna få intäkter genom att sälja riset men det försvåras naturligtvis om vi inte har ris som är säljbart.

Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med följande:

  • Bara rent ris i högarna, ingen jord, inga stenar, rotvältor eller stubbar
  • Bygg rishögarna på höjden så gott det går – undvik att sprida ut riset efter vägkanten

Styrelsen

« Äldre inlägg