På förekommen anledning måste styrelsen meddela att vi inte kan vara behjälpliga att fysiskt besiktiga
privata tomter i vår förening gällande stormfällda träd från föreningens mark in på privata tomter.
Detta måste varje enskild fastighetsägare själv ombesörja och, enligt tidigare instruktion,
skriftligen meddela styrelsen senast den 1 mars om det finns stormfällda träd in från föreningens mark på enskild tomt.
Att vi måste ha denna dokumentation senast 1 mars beror på att skogssällskapet ska hinna ta bort så många stormfällda
träd som möjligt innan tjälen går ur marken. De ska också röja all vår gemensamma skog. Detta kommer att ta tid.
Om man av någon anledning inte kan ombesörja besiktning av sin tomt och rapportera stormfällda träd till styrelsen
innan 1 mars så får man själv ombesörja och bekosta bortforslandet av dessa träd.
Det som skogssällskapet kan ta bort bekostas av föreningen.

Styrelsen”