Vi har fått in en del rapporter om ”fotspår” på tomter där det finns motorbåtar. Vi ber er alla vänligen vara uppmärksamma på något som verkar avvikande.

Grannsamvekranansvarig har i mail till polisen i Norrtälje informerat om ”fotspåren”.

Återigen; ser ni något akut ring 112, vill ni bara informera om något avvikande ring 11414.

Med vänlig hälsning

Margareta Svanström

Grannsamverkare