Föreningens mark

Skogssällskapet kommer till Utveda i slutet av mars och tar hand om den stormfällda skogen.
Målet är att få en fin skog och få tillbaka så många rotvältor som det är praktiskt möjligt.
På grund av det milda vädret finns tyvärr mycket stor risk att de tunga skogsmaskinerna lämnar efter sig djupa hjulspår i skogen.
För att förhindra detta kommer man få lov att köra på mycket av det nya ris som som nu kommer till. I värsta fall kan man i efterhand åtgärda förstörd mark med grävskopa.
Det blir dock en ekonomisk fråga tillslut hur mycket pengar föreningen kan lägga på dessa åtgärder.
Innan Skogssällskapet kommer ska riset längs våra vägar hämtas och säljas. Hämtning av riset är beställt av Skogssällskapet.

Privata tomter

Skogssällskapet har fått i uppdrag av föreningen att ta hand om träd som stått på föreningens mark och som under stormen föll in på privata tomter.
Dock inte träd som rasat över fastighet och orsakat skada. Dessa träd blir ett försäkringsärende mellan fastighetsägaren och dennes försäkringsbolag.
Alla fastighetsägare som har anspråk på att få hjälp med dessa träd ska senast 1/3 per post skicka till föreningen en tomtkarta med dessa träd inritade samt uppge namn, telefonnummer och fastighetsbeteckning.
Uppkommer någon form av speciallösningar mellan fastighetsägaren och Skogssällskapet kommer Skogssällskapet debitera den enskilde fastighetsägaren.
Hittills har 9 personer gjort en anmälan till föreningen.

Styrelsen