Stöld av 8 nya vinterdäck på fälg från Utvedavägen 98.
Okänt när detta skett men troligtvis under de senaste dagarna.
Var uppmärksamma på okända fordon och människor i Utveda.
Kontakta hellre polisen en gång för mycket om ni misstänker
att brottslig gärning är förestående. Telefon till polisen 112.
Vi råkade också ut för stöld av utombordsmotorer vid sundet nyligen.
Har någon gjort en iakttagelse gällande dessa stölder så kontakta gärna styrelsen och berätta vad ni sett.