Sommarvattnet stängs av vecka 45.
Mellan måndag 7 och onsdag 9 november.