Vi vill redan nu informera om att vårens städdag äger rum
lördagen den 22 april 2017.
Årsmötet äger rum söndagen den 23 april 2017.
Vi återkommer med ytterligare information senare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen