Stora rishögen ner mot sundet kommer att börja flisas den 12 sept.
Holmen utför arbetet.
Det kan föranleda rök och lukt som vi tyvärr inte kan göra något åt

2016-09-03
Med vänlig hälsning
Styrelsen