Höstens städdag äger rum lördagen den 22 oktober.
Samling sker vid din egen brevlådeställning kl  09.00.
Städdagen avslutas med sedvanlig korvgrillning med start kl 11.30.
Ytterligare information följer i brevutskick till medlemmar i slutet av september-början av oktober.

Med vänlig hälsning

Styrelsen