Det har förekommit stölder av båtmotorer i hamnen vid sundet. Troligen skedde stölderna natten mellan den 6 och 7 september.
Om någon sett något så kontakta polisen. Alla iakttagelser är ytterst värdefulla.

Styrelsen